Eitim-ン Ankara 1 Nolu ゙ube
 
CUMHURンYET DEVRンMCンSン MUSTAFA NECATン誰ンN ADI KワLTワR EVンNE ンADE EDンLMELンDンR!

CUMHURンYET DEVRンMCンSン MUSTAFA NECATン誰ンN ADI KワLTワR EVンNE ンADE EDンLMELンDンR!

18 Haziran 2020 15:06 | 668 kez okundu

Cumhuriyetin ilk Milli Eitim Bakanlarndan Mustafa Necati Uural’n adn tayan, “Mustafa Necati Evi”nin, adnn Kültür ve Turizm Bakanl tarafndan, eriat savunan yazlaryla tannan Nuri Pakdil’in adnn verilmesini protesto ettik.

Mustafa Necati Evi önünde gerçekletirilen basn açklamasna Genel Bakanmz Orhan Yldrm, Genel Mali Sekreterimiz Hüseyin Kara, Genel Örgütlenme Sekreterimiz Bilal ゙ener, Konfederasyonumuz Birleik Kamu-ン Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, CHP Genel Bakan Yardmcs Yldrm Kaya, TBMM Eitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi CHP’li Milletvekilleri ve Ankara 1 ve 2 Nolu ゙ube Bakanlar eitim örgütlerinin temsilcileri katlm sagladik.

 

Ortak basn açklamas metni öyle:

Mustafa Necati’nin Ankara Kzlay Mithatpaa Caddesi üzerinde bulunan evi, Kültür Bakanl kararyla “Kültür ve Turizm Bakanl Nuri Pakdil Edebiyat Müzesi”ne dönütürüldü.

 ンzmir’in igalinin hemen ardndan Kuvva-i Milliye güçleri içinde yer alan ve Kurtulu Sava boyunca önemli görevlerde bulunan Mustafa Necati, Cumhuriyetin ilanndan sonra da ンskân, Adalet ve Milli Eitim Bakan olarak görev yapmtr. 

Mustafa Necati’nin Millî Eitim Bakanl döneminde Talim Terbiye Kurulu oluturularak hükümetlerden özerk bir kültür ve eitim programnn izlenmesi ilkesi benimsenmi; böylece, okul programlarnn Cumhuriyet’in temel ilkelerine göre düzenlenmesi yoluna gidilmitir. Bu yolla karma, bilimsel ve laik eitimin temelleri atlmtr. Özel bir önem verilerek, öretmenliin saygn bir meslek durumuna getirilmesi salanmtr. Bununla birlikte yine ayn dönemde Millet Mektepleri, Köy Öretmen Okullar, Gazi Eitim Enstitüsü’nün kurulu çalmalar yaplm ve tüm bunlar gerçekletirilmitir.

ンte tüm bunlardan dolay Mustafa Necati, Cumhuriyet döneminin en baarl ve sevilen Milli Eitim Bakanlar arasnda hak ettii yeri almtr.

Tüm bunlara karn, Mustafa Necati gibi bir Cumhuriyet devrimcisinin evinin daha önce bir “kuru fasulyeci” yaplmak istenmi, ardndan da Atatürk’e “firavun” diyebilen birinin ad verilerek bir kültür merkezine dönütürülmesine karar verilmitir. 

Tarihin ve Cumhuriyet’in doasna aykr olan bu karar kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu karar:

•             Mustafa Necati’nin manevi mirasna uygun deildir.

•             Daha önce yaplm tüm çalmalar yok saymaktadr.

•             Karar verilirken önceki protokoller dikkate alnmamtr ve hukuki dayanaklardan yoksundur.

•             Evrensel ve etik deerlere aykrdr.

Bu ve daha saylabilecek baka tüm gerekçelerden dolay Kültür Bakanl zaman geçirmeden Mustafa Necati Evi’ni dönütürme kararn derhal iptal etmelidir.

Mustafa Necati evi mutlaka bir kültür ve sanat merkezi olarak kullanlmak isteniyorsa;

•             Mustafa Necati adyla bir kültür evi kurulmal

•             Cumhuriyetin ilk yllarnn belgelerinin sergilendii bir Cumhuriyet Eitim Müzesi oluturulmal

•             Çocuk ve gençlik kütüphanesi olarak da ilev yapan bir mekâna dönütürülmelidir.

 

Ama; asla ve asla Atatürk’e “firavun” diyen birinin adn tamamaldr.

Böyle bir eyin tasarlanmas bile Mustafa Kemal Atatürk’e yaplan büyük bir kadir bilmezlik, aymazlk ve saygszlk olacaktr.

(0) Yorum

Gvenlik * Ad Soyad